Järjestöt ja korona

Kansalaisjärjestötoimintaa on kuvattu yhteiskunnallisessa keskustelussa ketteräksi ihmisten arjen ymmärtäjäksi, joka täydentää julkisen ja yksityisen sektorin palveluja ja toimintaa arvokkaalla tavalla. Vuosi 2020 osoitti tämän todeksi ennennäkemättömässä laajuudessa.

Keväällä 2020 suomalaisten arjen mullistaneen, yhteiskunnan palveluita koetelleen ja hyvinvoinnin perustuksia uhanneen koronapandemian takia käynnistettiin myös Satakunnassa nopea ja tehokas yhteistyö järjestöjen, seurakuntien ja kuntien kesken. Vapaaehtoistyötä organisoitiin yhdessä kokonaan uudella tavalla. Järjestöammattilaiset keskittivät voimavaransa ihmisten auttamiseksi laajassa yhteistyössä. Yritykset osallistuivat toiminnan tukemiseen arvokkailla lahjoituksillaan. Kevään ajan viikoittain kokoontunut järjestöjen ja seurakuntien väliaikainen kriisiorganisaatio jatkoi toimintaansa myös syksyllä. Vuoden keskeiset opetukset ovat, että organisaatioiden varautuminen erilaisiin tilanteisiin on ensiarvoisen tärkeää, kollegojen vertaistuki kantaa vaikeimpinakin aikoina ja kun tilanne sen vaatii, meistä on yhdessä vaikka mihin.
Olemme koonneet tähän julkaisuun satakuntalaisia näkökulmia järjestötyöstä vuonna 2020.

Antoisia lukuhetkiä!
Aulis Laaksonen, puheenjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus
Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus

Koko julkaisu

Järjestöt ja korona Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 2 / 2020

Artikkelit

Paula Ilén, Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri 
Järjestöillä on tärkeä rooli varautumisessa ja valmiudessa

Annemari Hirsimäki, Satakunnan yhteisökeskus 
Pandemian vaikutukset vapaaehtoistoimintaan Satakunnassa

Pertti Pale
Koronan vaikutus kriisipuhelintyöhön

Mirva Valkama
Ruoka-aputoiminta Porissa

Ulla Koivula, Satakuntaliitto
Mikä riki?

Lisätietoja

Milja Karjalainen