Yhteinen keittiö

WhatsApp Image 2022-09-14 at 15.19.58

Lämmin Kiitos!

  • Yhteinen keittiö – hanke on päättynyt elokuussa 2022.
  • Hankkeen aikana syntynyt toiminta Yhteisötalo Otavassa jatkuu. Lisätietoja löydät Yhteisötalo Otavan viikkokalenterista.
  • Yhteinen keittiö Pori – verkoston koordinoinnista vastaa hankkeen jälkeen seurakuntapalvelut.

 

Yhteinen keittiö -hanke vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä 

Yhteinen keittiö -hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä yksinäisyyttä keittiötoiminnan avulla. Porissa Yhteisötalo Otavassa ja ravintola Otavan Olkkarissa tarjotaan kaikille ylisukupolvista matalan kynnyksen mahdollisuutta mielekkääseen tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Tärkeänä osana hankkeen tavoitetta on jakaa informaatiota terveiden elämäntapojen, arjessa selviytymisen taitojen, mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen ja ruokahävikin ehkäisemisen hyödyistä. Yhteinen keittiö kokoaa useat eri toimijat yhdessä tekemisen ääreen.

Hankkeen tavoitteet

1. Lisätä hyvinvointia ja tukea arjenhallintaa kehittämällä ja juurruttamallamalli sosiaalista kuntoutusta tarjoavasta keittiötoiminnasta

2. Edistää nuorten, aikuisten, ikäihmisten sekä maahanmuuttajien arjen- ja elämisentaitoja.

3. Tukea maahanmuuttajien kotoutumista, kielenoppimista ja yhteiskuntaan integroitumista.

4. Vähentää yksinäisyyttä ja lisätä sukupolvien välistä keskinäistä tiedonvaihtoa ja oppimista.

Yhteinen keittiö on osa Arvokas-ohjelmaa, joka rakentaa vuosina 2018–2021 yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Lisätietoja: https://www.sinaoletarvokas.fi/arvokas-ohjelma/

Yhteinen keittiö -hankkeen toimintaa: https://www.yhteisokeskus.fi/yhteinenkeittiotoiminta/

Tehdään yhdessä – huolehditaan toinen toisistamme!

 

Yhteinen keittiö

Tuettu Veikkauksen tuotoilla