Järjestöyhteistyö Kestävän kasvun Satakunta- hankkeessa

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Kestävän kasvun Satakunta- hankkeen tavoitteena on:

 • edistää hoitotakuun toteutumista
 • purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
 • panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen
 • ottaa käyttöön hoitotakuuta edistäviä digitaalisia innovaatioita

Digitaalisten innovaatioiden yhtenä osana on ottaa käyttöön alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin ja sen digitaaliset ratkaisut. Palvelutarjottimelle kerätään kattavasti hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kulttuuri-, luonto-, ja liikuntapalveluita, sekä muita osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita (ml digitaaliset palvelut). Palvelut kuvataan Palvelutietovarantoon (PTV).

Satakunnan yhteisökeskus on osatoteuttajana Kestävän kasvun Satakunta- hankkeessa järjestöjen ennaltaehkäisevän ja varhaisen vaiheen palveluiden tiedonkeruun osalta. Hyte-palvelujen tiedonkeruu sisältää järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kulttuuri-, liikunta- ja luontopalveluiden ynnä muiden osallisuutta edistävien toimintojen tiedot Satakunnasta, huomioiden digitaalisten palveluiden tilanne.

Kestävän kasvun Satakunta- hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvua.

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, jonne sisältöä tuottavat kunnat, hyvinvointialueet, valtio sekä yksityinen sektori. Palvelutietovarannossa kuvataan organisaation palvelut asiakkaille; mistä ja miten palveluja on saatavilla. PTV on käyttäjilleen hyödyllinen tietovaranto:

 • Maksuton ja luotettava
 • Lisää palvelujen löydettävyyttä ja näkyvyyttä Suomi.fi-verkkopalvelussa
 • Helpottaa asiakaspalvelua ja tehostaa toimintaa
 • Vähentää päällekkäistä tietojen ylläpitoa ja vapauttaa resursseja
 • Kannustaa tiivistämään yhteistyötä muiden kanssa
 • Parempaa palvelua asiakkaalle
 • Asiakkaan on helppo löytää palvelut ja vertailla niitä keskenään
 • Asiakkaan tarve soittaa tai tulla käymään vähenee

Järjestöt tarjoavat palveluita, jotka olisi tärkeää kuvata Palvelutietovarantoon. Tällöin palvelut tulevat maakunnan asukkaille helpommin saataville sekä hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaisten asiakasohjauksen tueksi.

Mikäli järjestöllänne on PTV:n käyttöönoton tai palveluiden syöttämisen suhteen epäselvyyksiä, voit tulla kyselemään ja keskustelemaan Teamsiin joka torstai klo 12-14. Linkki Teamsiin: https://teams.live.com/meet/9484579966924

Tukitorstai

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Kestävän kasvun Satakunta (RRP) -hanke | Satakunnan hyvinvointialue (satasote.fi)

Suomen kestävän kasvun ohjelma : Elpymis- ja palautumissuunnitelma – Valto (valtioneuvosto.fi)

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Mirva Valkama, järjestökoordinaattori

mirva.valkama@yhteisokeskus.fi   puh. 044 986 1242

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black