Järjestöyhteistyö Kestävän kasvun Satakunta- hankkeessa

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Kestävän kasvun Satakunta- hankkeen tavoitteena on:

  • edistää hoitotakuun toteutumista
  • purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
  • panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen
  • ottaa käyttöön hoitotakuuta edistäviä digitaalisia innovaatioita

Digitaalisten innovaatioiden yhtenä osana on ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin ja sen digitaaliset ratkaisut. Palvelutarjottimelle kerätään kattavasti hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kulttuuri-, luonto-, ja liikuntapalveluita, sekä muita osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita (ml digitaaliset palvelut).

Satakunnan yhteisökeskus on osatoteuttajana Kestävän kasvun Satakunta- hankkeessa järjestöjen ennaltaehkäisevän ja varhaisen vaiheen palveluiden tiedonkeruun osalta. Hyte-palvelujen tiedonkeruu sisältää järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kulttuuri-, liikunta- ja luontopalveluiden ynnä muiden osallisuutta edistävien toimintojen tiedot Satakunnasta, huomioiden digitaalisten palveluiden tilanne.

Kestävän kasvun Satakunta- hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvua.

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, jonne sisältöä tuottavat kunnat, hyvinvointialueet, valtio sekä yksityinen ja 3. sektori. Palvelutietovarannossa kuvataan organisaation palvelut asiakkaille; mistä ja miten palveluja on saatavilla. Tällöin palvelut tulevat maakunnan asukkaille helpommin saataville sekä hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaisten asiakasohjauksen tueksi. Palvelutietovarantoon syötetyt tiedot tulevat rajapintojen kautta näkyville moniin eri paikkoihin, esim. suomi.fi- sivustolle.

PTV:n käyttöönotto:
A) Suorita PTV- ajokortti: https://www.eoppiva.fi/kurssit/ptv-ajokortti/#/
B) Rekisteröidy/kirjaudu Suomi.fi- palveluhallintaan
C) Aloita Palvelutietovarannon käyttöönotto ja tee käyttölupahakemus
D) Aloita sisällön tuottaminen; tee ensin organisaation kuvaus ja sen jälkeen kuvaa tarjoamasi palvelut sekä asiointikanavat

Linkistä löydät tarkempaa tietoa Palvelutietovarannosta ja sen käyttöönoton vaiheista: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/esittely

Verkkosivun otsikko

Lähellä-LOGO-Vaaka

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden toimintaa yhteen paikkaan. Kuntien ja hyvinvointialueen asiakastyötä tekevät voivat käyttää palvelua asiakasohjauksessa ja löytää asiakkaille yhdistysten tarjoamaa tukea ja toimintaa. Palvelu on maksuton!

Lähellä.fi-palvelusta voidaan rajapintojen kautta tuoda toimintaa Evenz-tapahtumakalentereihin, joidenkin kuntien ja hyvinvointialueiden tapahtumakalentereihin ja toimijat voivat myös hakea ilmoituksia omaan tapahtumakalenteriin. Valmis leijuke (eng. widget) on kevyempi rajapintaratkaisu, joka on helppo tilata ja asentaa omille kotisivuille ilmaiseksi. Leijukkeelle pystyy määrittelemään sisällön; näkyykö tietyn toimialan järjestöt tietyltä alueelta vai kaikki oman järjestön toimintailmoitukset.

Lähellä.fi:n käyttöönotto:

Kuva1

Rekisteröityminen Lähellä.fi-palveluun: https://www.lahella.fi/forms/create-group

Palvelun käyttöohjeet sekä infot ja koulutukset: https://www.lahella.fi/tietoa-palvelusta

Verkkosivun otsikko

Järjestöjen palveluita yhteen kokoavasta Lähellä.fi-verkkopalvelusta toteutetaan vuonna 2023 integraatio Palvelutietovarantoon (PTV). Kun integraatio on toiminnassa, Lähellä.fi:stä PTV:hen siirtyvät organisaation perustiedot sekä ”Tukea ja apua” ja ”Harrastukset ja vapaa-aika”-kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. PTV:stä tiedot eivät siirry Lähellä.fi- palveluun.

Järjestö voi itse valita, kuvaako palvelunsa Palvelutietovarantoon vai Lähellä.fi:hin. Tarvittaessa järjestön on myös mahdollista kuvata tietoja molempiin palveluihin, esimerkiksi palvelutietoja PTV:hen ja tapahtumatietoja Lähellä.fi:hin. Lähellä.fi on etenkin pienemmille järjestöille kevyempi tapa saada toimintansa Palvelutietovarantoon.

Lisätietoja siitä, kumpi järjestön kannattaa valita, voi lukea täältä: Järjestöjen palveluiden kuvaaminen – mahdollisuuksina PTV ja Lähelläfi

Mikäli järjestöllänne on PTV:n tai Lähellä.fi:n käyttöönoton tai palveluiden syöttämisen suhteen epäselvyyksiä, ota yhteyttä puhelimitse 044 986 1242 tai sähköpostitse mirva.valkama@yhteisokeskus.fi

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Kestävän kasvun Satakunta (RRP) -hanke | Satakunnan hyvinvointialue (satasote.fi)

Suomen kestävän kasvun ohjelma : Elpymis- ja palautumissuunnitelma – Valto (valtioneuvosto.fi)

https://www.lahella.fi/

Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

PTV- alkuinfo 17.2.2023
PTV-alkuinfossa kuulimme Palvelutietovarannosta (PTV) ja sen käyttöönotosta sekä käytännön esimerkkejä, miten kunnat ja yhdistykset ovat Satakunnassa ottaneet sitä käyttöön.
Tilaisuuden esitykset (pdf):
DVV
Yhteisökeskus
Rauman kaupunki
Pallo-Iirot

Otamme vastaan myös palautetta tilaisuudestamme, vastaathan kyselyymme: tästä linkistä
Blue Yellow Geometric Entrepreneur LinkedIn Banner

Mirva Valkama, järjestökoordinaattori

mirva.valkama@yhteisokeskus.fi puh. 044 986 1242

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black