Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY

Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöverkosto. JYTRYssä vaihdetaan kuulumisia ja viritellään yhteistyötä yhdistysten kesken ja sektorirajojen yli.

JYTRY-verkoston päätavoitteena on koko yhdistyskulttuurin ja järjestötoiminnan aseman vahvistaminen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa Satakunnan maakunnassa. JYTRY-verkostossa kehitetään uusia järjestötoiminnan muotoja ja pyritään lisäämään konkreettista yhteistyötä toimijoiden välillä.

JYTRY toimii verkostomaisesti, läpinäkyvästi ja sen kokoontumiset ovat avoimia kaikille. JYTRY ei ole rekisteröity yhdistys eikä sillä ole sääntöjä tai varsinaista päätösvaltaa. JYTRYyn kuuluminen on maksutonta. JYTRY on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. JYTRYn varsinaisten yhdistysjäsenten edustajista valitaan jäsenet Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaan.

JYTRY kokoontuu säännöllisesti viitenä alueellisena verkostona Satakunnassa ja lisäksi koko JYTRY kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät- ja syysfoorumit) sekä tarvittaessa useammin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, suunnittelemaan tulevaa toimintaa ja valitsemaan edustajat neuvottelukuntaan.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Mikä JYTRY on? Mitä Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta tekee?
Hyödynnä tiivistä esittelyä

JYTRYn jäsenyys

Neuvottelukunta

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan vaalit 2021

JYTRYn varsinaiset yhdistysjäsenet

Sähköpostilista

JYTRYn tapahtumat

Lisätietoja

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan verkostoon vastuuhenkilönä, viestijänä, jäsenenä tai yhteistyökumppanina, ota rohkeasti yhteyttä.

Jaana Tuomela

JYTRYn logo