Julkaisut

Satakunnan yhteisökeskus julkaisut

Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisusarja ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa. Haluamme koota yhteiseen käyttöömme tietoa Satakunnan ja satakuntalaisten elämästä ja hyvinvoinnista, järjestöjen, oppilaitosten ja julkisyhteisöjenkin työstä ja hankkeista asukkaiden parhaaksi ja maakunnan elinvoiman edistämiseksi.

Tavoitteena on koota kiinnostava paketti niin ajankohtaisista asioista kuin vähän kauaskantoisemmistakin visioista keskustelun ja yhteisen kehittämistyön aihioiksi. Onnistuessaan julkaisut paitsi virittävät keskustelua, tuovat myös ideoita parastettavaksi. Niissä pyritään antamaan tilaa ajatuksille ja mielipiteille sekä rohkaisemaan ja kannustamaan aktiiviseen kumppanuuteen.

Julkaisut Satakunnan yhteisökeskus

 

 

Järjestöt ja asiakas – Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 2/2022

Satakunnan järjestökysely 2021 – Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2022

Satakuntalaisten hyväksi – Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2021

Järjestöt ja korona – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 2 / 2020

Järjestö sydän kunta – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 1 / 2020

Järjestöt ja työllistämisen tulevaisuus – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 1/2019

Älykäs tulevaisuus – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 2/2018

Yhteinen tulevaisuus – Satakunnan yhteisökeskus julkaisusarja 1/2018

Lisätietoja

Milja Karjalainen

Satakunnan yhteisökeskus