Satakunnan järjestöstrategia 2035

Satakunnan järjestöstrategia 2035 on maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma. Kyseessä on uskonnollisia ja poliittisia yhdistyksiä lukuun ottamatta satakuntalaisten yhdistystoimijoiden yhteinen ymmärrys ja näkemys tulevaisuudesta. Se sisältää koonnin satakuntalaisesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta ja kuvauksen toimintaympäristöstä.

Keskeisenä osana järjestöstrategiaa ovat yhteiset toimintaa ohjaavat arvot sekä visio ja toimintalinjat, joiden pohjalta muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastataan. Yhtenä toimintalinjana on yhdistysten yhteistyö muiden yhteiskuntatoimijoiden kanssa, joten järjestöstrategia palvelee myös yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

Lataa koko järjestöstrategia tästä: Satakunnan järjestöstrategia 2035

Verkkojulkaisu: Satakunnan järjestöstrategia 2035 verkkojulkaisu

Seurantakysely 2019

Mitä muutosta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa on viime vuosina Satakunnassa tapahtunut?

Satakunnan yhteisökeskus toteutti loppuvuonna 2019 kyselyn, jonka tavoitteena oli koota Satakunnan järjestöstrategiaan 2035 kirjattujen tavoitteiden toteutumista koskevaa arviointitietoa. Kyselyyn vastanneet arvioivat järjestöstrategiaan kirjatut arvot hyviksi, ajankohtaisiksi ja kaikille sopiviksi. Positiivista muutosta koettiin tapahtuneen erityisesti yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tunnettuudessa ja arvostuksessa. Lokakuussa 2019 valittua Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaa pidettiin myös merkittävänä edistysaskeleena. Kysely toki nosti esille myös kehittämiskohteita, joihin on tarpeen puuttua tulevaisuudessa käytännön toimenpitein.

 

Lue seurantakyselyn yhteenveto tästä:

 

Lisätietoja

Käyntikortti Jaana 2023