Seurantakysely 2019

Satakunnan järjestöstrategia 2035 muutosta ohjaamassa
Mikä strategia? Mitä muutosta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa on viime vuosina Satakunnassa tapahtunut?

Vuonna 2015 julkaistu Satakunnan järjestöstrategia 2035 on maakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, ymmärrys ja näkemys tulevaisuudesta. Asiakirja sisältää yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan yhteisen arvopohjan sekä vision eli suunnan, johon toimintaa yhdessä kehitetään.

Satakunnan yhteisökeskus toteutti loppuvuonna 2019 kyselyn, jonka tavoitteena oli koota järjestöstrategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista koskevaa arviointitietoa. Kyselyyn vastanneet arvioivat järjestöstrategiaan kirjatut arvot hyviksi, ajankohtaisiksi ja kaikille sopiviksi. Positiivista muutosta koettiin tapahtuneen erityisesti yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tunnettuudessa ja arvostuksessa. Lokakuussa 2019 valittua Satakunnan järjestöjen neuvottelukuntaa pidettiin myös merkittävänä edistysaskeleena. Kysely toki nosti esille myös kehittämiskohteita, joihin on tarpeen puuttua tulevaisuudessa käytännön toimenpitein.

Tutustu järjestöstrategiaan ja seurantakyselyn yhteenvetoon www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestostrategia2035/

 

Hyvää joulua!

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivotamme teille ja läheisillenne oikein hyvää joulua.

Yhteisötalo Otava ja lounaskahvila Otavan Olkkari ovat suljettuina 20.12.2019-1.1.2020.

Iloisin jouluterveisin

Satakunnan yhteisökeskuksen väki

Facebook -sivun julkaisut