Järjestöstrategia-kysely järjestöille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille

Satakunnan järjestöstrategia

Satakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, Satakunnan järjestöstrategia 2035, julkaistiin vuonna 2015.

Mitä muutosta on tapahtunut vuodesta 2015?
Satakunnan yhteisökeskus kartoittaa järjestöille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille suunnatulla kyselyllä järjestöstrategiaan kirjattujen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. Kyselyn vastauksia hyödynnetään sekä Satakunnan yhteisökeskuksen että lokakuussa 2019 perustetun Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan toiminnassa.

Siirry kyselyyn oheisen linkin kautta Järjestöstrategia-kysely
Vastausaikaa on 22.11.2019 asti.

Kyselyä saa välittää yhdistyksessäsi/organisaatiossasi eteenpäin.
Lämmin kiitos etukäteen!

Lisätietoja:
Jaana Tuomela
Yhteisökoordinaattori
Satakunnan yhteisökeskus
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi
p. 044 – 529 8679
https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestostrategia2035/

TIEDOTE 12.10.2019

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta 2019

Satakuntaan nimettiin järjestöjen neuvottelukunta

Satakuntaan valittiin ensimmäinen maakunnallinen järjestöjen neuvottelukunta johtamaan järjestöjen yhteistyötä ja edunvalvontaa. Neuvottelukunta nimettiin Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn Syysfoorumissa Porin Yyterissä 12. lokakuuta.

Uuden Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan tehtävä on edustaa kaikkia satakuntalaisia yhdistyksiä ja toimia yhdistysten edunvalvojana ja erityisesti maakunnan ja kuntien keskustelukumppanina järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

Lue lisää: https://www.yhteisokeskus.fi/tiedote12102019/

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan vaalit 2019
Ensimmäinen Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta nimetään Porin Yyterissä Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn Syysfoorumissa 12.10.2019.

Määräaikaan mennessä neuvottelukuntaan asettui ehdolle kaksikymmentäyksi ehdokasta. Ehdokkaita on kahdessa kategoriassa: maakunnalliset järjestöt ja paikallisyhdistykset.

Käy tutustumassa monipuoliseen ja osaavaan ehdokasjoukkoon JYTRYn vaalisivulla!

https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestojenneuvottelukuntavaalit2019/
Video: Ehdokasesittely

Facebook -sivun julkaisut