Vapaaehtoistoimintaa järjestävät tahot

Kansalaisareena ry koordinoi valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikkoverkostoa. Valikkoverkosto koostuu alueellisista valikkoryhmistä, joita Satakunnassa on neljä: Huittinen, Kankaanpää, Pori ja Rauma.

Löydät valikkoryhmä-alueilla vapaaehtoistoimintaa järjestävät tahot sekä toimjoiden nettisivut listattuna alta:

 

Rauman alue: 
Rauman ev.lut. seurakunta  
https://www.raumanseurakunta.fi/tule-mukaan/vapaaehtoistyo 
 

Palvelutori/Rauman kaupunki 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä Rauman kaupungin ikäihmiset 
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/palvelutorilta-tietoa-ohjausta-apua-ikaantyville/vapaaehtoistoiminta/ 

Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikk’ 
https://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/vapaaehtoistoiminta/ 
 

Rauman MTY Friskituult ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat 
https://www.friskituult.fi/vapaaehtoistoiminta/ 
 

Rauman Seudun Työnhakijat ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä työttömät ja vähävaraiset 
https://raumantyonhakijat.com/vapaaehtoistoiminta/ 
 

Rikosuhripäivystys/Rauman seudun palvelupiste 
https://www.riku.fi/vapaaehtoiseksi/ 
 

SPR Rauman osasto 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä erityisesti ikäihmiset 
https://rednet.punainenristi.fi/node/58317 
 

SPR Satakunnan piiri/Rauman vastaanottokeskus 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä Rauman vastaanottokeskuksen asukkaat 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33640 
 

Rauman invalidit ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä fyysisesti vammaiset tai toimintaesteiset henkilöt 
http://www.raumaninvalidit.fi/ 
 

Suomen Merimieskirkko 
https://merimieskirkko.fi/paikallisvapaaehtoinen/ 
 

Rauman Seudun Katulähetys ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä heikossa asemassa olevat lapset, nuoret, työikäiset ja vanhukset 
https://www.raumanseudunkatulahetys.fi/copy-of-donate 
 

Nortamon perhekeskus 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä lapset, nuoret ja lapsiperheet 
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-nuoret-perheet/ 
 

Huittisten alue: 

SPR Huittisten osasto/ Ystäväpalvelut 
https://rednet.punainenristi.fi/huittinen 
 

Huittisten ev.lut. Seurakunta 
https://www.huittistenseurakunta.fi/ 
www.vapaaehtoistyo.fi 
 

Huittisten kaupunki 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä Huittisten kaupungin ikäihmiset 
https://www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/ikaihmisten_palvelut/vapaaehtoistoiminta 
 

Kankaanpään alue: 
Kankaanpään ev.lut. Seurakunta 
https://www.kankaanpaanseurakunta.fi/ 
www.vapaaehtoistyo.fi 

Kaseva ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä erityisesti yksinäiset ja muut apua tarvitsevat, kuten ikäihmiset 
http://kasevary.fi/ 
 

Porin alue: 
A-kilta Pori 
https://www.a-kiltapori.fi/ 
 

Avustajakeskus/LSLYry (Satakunnan alue) 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset sekä muistiasiakkaat, yhdessä tekeminen 
https://www.lsly.fi/avustajakeskus/ 
 

Diakon/ Länsi-Suomen Diakonialaitos 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä ikäihmiset 
https://www.diakon.fi/esittely/vapaaehtoistoiminta/ 
 

MLL Satakunnan piiri ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä lapset, nuoret ja lapsiperheet 
https://satakunnanpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/ 
 

Porin 4H-yhdistys ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä lapset ja nuoret 
https://pori.4h.fi/kerhot-kurssit/vapaaehtoistoiminta/ 
 

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä sekä kantasuomalaiset että uussuomalaiset 
https://monikulttuuriyhdistys.fi/vapaaehtoistyo-3/ 
 

Satakunnan Omaishoitajat ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä kaikenikäiset omaishoitajat, joiden hoidettava voi olla esim. lapsi, puoliso, vanhempi, sisarus, naapuri 
https://www.sataomaishoitajat.fi/vapaaehtoistoiminta/ 
 

Satakunnan selkäyhdistys ry 
http://www.sataselka.net/ 
 

Satakunnan syöpäyhdistys ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä syöpäpotilaat ja heidän läheisensä 
https://www.satakunnansyopayhdistys.fi/osallistu-tai-lahjoita/vapaaehtoistoiminta/ 
 

SPR Porin osasto/Moni-Pori (Monikulttuurinen toiminta) 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä maahanmuuttajat, erityisesti kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet Poriin muuttavat pakolaistaustaiset henkilöt 
https://rednet.punainenristi.fi/node/11784 
 

SPR Porin osasto/Ystäväpalvelu 
https://rednet.punainenristi.fi/node/11554 
 

SPR Satakunnan piiri/Porin vastaanottokeskus 
Vapaaehtoistoiminnan kohteena Porin vastaanottokeskuksen asukkaat 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33028 
 

Vapaaehtoistoiminnan keskus LIISA/Porin kaupunki 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä Porin kaupungin ikäihmiset 
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/vapaaehtoistoiminta 
 

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä lapset, lapsiperheet ja yksin asuvat aikuiset 
https://ensijaturvakotienliitto.fi/porinensijaturvakoti/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi/ 
 

Finfami Satakunta ry – Tietoa, tukea ja toimintaa mielenterveysomaisille 
https://www.finfamisatakunta.fi/vapaaehtoistoiminta/ 
 

Porin Sininauha ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 
http://www.porinsininauha.fi/haluatko-auttaa/ 
 

SataKylät ry/kyläyhdistykset 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä oma asuinalue ja sen asukkaat 
https://www.satakylat.fi/ 
 

Satakunnan autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry 
http://www.samdy.info/ 
 

Porin ev.lut. Seurakunta 
https://www.kirkkoporissa.fi/osallistu/vapaaehtoiset 
 

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat 
http://porinhyvis.fi/vapaaehtoistyo-hyviksella/ 
 

Porin kaupungin kohtaamispaikka 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä vastoinkäymisiä elämässään kohdanneet aikuiset 
https://nuokka.fi/kohtaamispaikka-positiimi/ 
 

Porin Seudun Muistiyhdistys ry 
Vapaaehtoistoiminnan kohderyhmänä muistisairaat ja heidän läheisensä 
www.porinmuistiyhdistys.fi 
 

OLKA Satasairaala – koordinoitua vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa sairaalassa 
https://www.satasairaala.fi/palvelut/olka-toiminta/haluatko-mukaan-olka-toimintaan 
 

Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry 
https://elsatakunta.com/ 
 

Elämän eliksiiri ry – ruoka-aputoimintaa Porissa 
http://www.elamaneliksiiri.fi/