Vaikuttavat järjestöverkostot

Kohderyhmäkohtaiset verkostot

Ikäihmisten parissa toimivat yhteisöt 
7.3.2023 esitys ja keskusteluyhteenveto
Seuraava kohtaaminen 23.5.2023 klo 15-16.30

Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat yhteisöt 
9.3.2023 esitys ja keskusteluyhteenveto
Seuraava kohtaaminen 6.6.2023 klo 15-16.30

Potilas- ja kansanterveysyhteisöt 
16.3.2023 esitys ja keskusteluyhteenveto

Päihde- ja mielenterveysyhteisöt 
21.3.2023 esitys ja keskusteluyhteenveto
Seuraava kohtaaminen 4.5.2023 klo 14-15.30

Vammaisyhteisöt 
23.3.2023 esitys ja keskusteluyhteenveto
Seuraava kohtaaminen 15.5.2023 klo 9-11.30

Käyntikorttimalli Kirsi 2022

Käyntikortti Jaana 2023