Satakunnan Järjestöstrategia 2035

Satakunnan Järjestöstrategia 2035

Satakuntalaisten yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma = Satakunnan järjestöstrategia 2035 julkaistiin vuonna 2015. 70 toimijaa otti osaa järjestöstrategian uudistamiseen. Kiitos kaikille osallistuneille panoksestanne!

Järjestöstrategia sisältää yhteiset toimintaa ohjaavat arvot sekä näkemyksen tulevaisuudesta => tavoittelemme elinvoimaista, yhtenäistä ja tunnustettua yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa verkostoituneessa Satakunnassa.

Ihan jokaisen panosta tarvitaan jatkossakin, jotta tietoisuus järjestöstrategian olemassa olosta tavoittaa yhä useamman ja jotta järjestöstrategiaan kirjatut kehittämiskohteet saadaan konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi.

Lisätietoja Jaana Tuomela jaana.tuomela (ät) yhteisokeskus.fi / 044 – 529 8679