Ruoka-avun teemaviikko

Ruoka-avun teemaviikko Pori

KUTSU PORIN RUOKA-AVUN TEEMAVIIKOLLE

Miltä kouluruoka maistuu?
• Miltä arki näyttää leipäjonossa?
• Mikä merkitys hävikkiruoan jakamisella on yksilölle ja yhteiskunnalle?

Ruoka-apua järjestetään Porissa EU:n ruoka-apuna sekä koulujen, kauppojen ja ravintoloiden ylijäämäruokaa jakamalla. Ruoka-apua järjestävät Porin kaupungin ylläpitämät asukastuvat, seurakunnat ja yhdistykset (mm. Elämän Leipä ry, Elämän Eliksiiri ry, Porin seudun työttömät ry, SPR, A-kilta, Hyvän mielen talo, Porin Sininauha, Pelastusarmeija, Klubitalo Sarastus, Satakunnan yhteisökeskus).

Ruoka-avun piirissä Porissa on viikoittain noin 4000-5000 henkilöä. Vapaaehtoistyötä ruoka-avun piirissä tekee säännöllisesti noin 60 henkilöä, lisäksi toiminta tarjoaa mm. työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuden säännöllisesti noin 20 henkilölle. Ruokaa jaetaan eri toimijoiden toimipisteissä lähinnä arkisin sekä lauantaisin. Porissa toimii lisäksi Yhteinen keittiö -verkosto, joka toteuttaa yhteisruokailuja ja muuta osallisuutta edistävää toimintaa.

Ruoka-avun parissa toimivat tahot järjestävät 10.–15.2.2020 ruoka-avun teemaviikon Porissa. Teemaviikon tavoitteena on lisätä porilaisten päättäjien ja kaikkien kuntalaisten tietoisuutta ruoka-avusta, tuoda esiin ruoka-apuun liittyviä kehittämistarpeita ja porilaista arkea ruoka-apua tarjoavien ja käyttävien silmin.

Kutsumme 10.–15.2.2020 kaikkia porilaisia kuntalaisia, päättäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä tutustumaan ruoka-avun arkeen sekä osallistumaan vapaaehtoistyöhön ruoka-avun jakamisessa sekä Yhteinen keittiö -toiminnassa. Lukujärjestyksestä voit katsoa kaikki mahdollisuudet osallistua tai tutustua. Kuka tahansa voi tulla mukaan, ilmoittautumista ei tarvita.

Mukaan voit tulla tekemään, tutustumaan tai keskustelemaan.

Voit myös osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ruokaapupori.

Lämpimästi tervetuloa!

Ruoka-avun teemaviikko tapahtumat

https://www.yhteisokeskus.fi/ruokaavunteemaviikkopori/

Ruoka-avun teemaviikon toimijat

https://www.yhteisokeskus.fi/ruokaapuporitoimijat

Teemaviikolla yhteistyössä: A-Kilta, Elämän Eliksiiri, Elämän Leipä, Hyvän mielen talo, Porin kaupunki, Porin Seudun Työttömät, Porin ev.lut Srky, Porin Sininauha ja Satakunnan yhteisökeskus/Yhteisötalo Otava.

Ruoka-avun teemaviikon kampanjavideo

Ruoka-avun teemaviikon kampanjavideo

Ruoka-avun vapaaehtoisten koulutus

Minustako vapaaehtoinen ruoka-apuun? Uusien vapaaehtoisten koulutus järjestetään 17.3.2020 klo 17.00-20.00 Yhteisötalo Otavassa Porissa.

https://www.yhteisokeskus.fi/vapaaehtoistenkoulutus/

LISÄTIETOJA

Lisätietoja ruoka-avun teemaviikosta antaa mielellään:

Satakunnan yhteisökeskus
Milja Karjalainen
toiminnanjohtaja
p. 044 529 6803
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi

Medialle: https://www.yhteisokeskus.fi/ruokaapuporimedia/

Ruoka-apu Pori