Järjestöstrategia-kysely järjestöille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille

Satakunnan järjestöstrategia

Satakunnan yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteinen pitkän tähtäimen suunnitelma, Satakunnan järjestöstrategia 2035, julkaistiin vuonna 2015.

Mitä muutosta on tapahtunut vuodesta 2015?
Satakunnan yhteisökeskus kartoittaa järjestöille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille suunnatulla kyselyllä järjestöstrategiaan kirjattujen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. Kyselyn vastauksia hyödynnetään sekä Satakunnan yhteisökeskuksen että lokakuussa 2019 perustetun Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan toiminnassa.

Siirry kyselyyn oheisen linkin kautta Järjestöstrategia-kysely
Vastausaikaa on 22.11.2019 asti.

Kyselyä saa välittää yhdistyksessäsi/organisaatiossasi eteenpäin.
Lämmin kiitos etukäteen!

Lisätietoja:
Jaana Tuomela
Yhteisökoordinaattori
Satakunnan yhteisökeskus
jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi
p. 044 – 529 8679
https://www.yhteisokeskus.fi/satakunnanjarjestostrategia2035/