Yhdistykset perustavat Satakuntaan järjestöjen neuvottelukunnan

TIEDOTE 23.9.2019

Yhdistykset perustavat Satakuntaan järjestöjen neuvottelukunnan

Satakuntaan valitaan ensimmäinen maakunnallinen järjestöjen neuvottelukunta johtamaan järjestöjen yhteistyötä ja edunvalvontaa. Neuvottelukunta nimetään Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn Syysfoorumissa Porin Yyterissä 12. lokakuuta. Neuvottelukunta toimii tulevaisuudessa kaikkien satakuntalaisten yhdistysten äänitorvena. Neuvottelukunnan tehtävä on edistää yhdistysten yhteistyötä kuntien, muiden julkisen sektorin toimijoiden, seurakunnan, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Neuvottelukunta pyrkii turvaamaan yhdistysten toimintaedellytykset ja lisäämään yhdistysten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Satakunnassa. Neuvottelukunta voi myös tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille.

Lue lisää: https://www.yhteisokeskus.fi/jarjestojenneuvottelukunta/