Järjestöt ja työllistämisen tulevaisuus

Järjestöt ja työllistämisen tulevaisuus

Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisu Järjestöt ja työllistämisen tulevaisuus tarjoaa tietoa järjestötoiminnan kehittämiseen erityisesti vaikeasti työllistyvien työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisen edistämiseksi. Julkaisu toimenpide-ehdotuksineen on keskeinen osa tiedolla johtamisen prosessia. Työllisyyden parissa toimivien monialainen yhteistyö on tarpeen toimenpide-ehdotusten mukaisten käytännön toimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Satakunnan yhteisökeskus tarjoaa työllistäville järjestöille tukea kyseiseen kehittämistyöhön.

Julkaisu löytyy oheiselta sivulta Järjestöt ja työllistämisen tulevaisuus verkkojulkaisu