Nimitysuutinen

Päivi Erkko

Päivi Erkko aloitti 22.1.2019 Satakunnan yhteisökeskuksessa Yhteinen keittiö -hankkeen hankevastaavana. Yhteinen keittiö -hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä yksinäisyyttä keittiötoiminnan avulla.Päivi on työskennellyt aiemmin eri järjestöissä nuorisotyön ja ehkäisevän mielenterveystyön kehittämishankkeissa. Päivi on luotettava ja rauhallinen mutta määrätietoinen, sosiaalialan ammattilainen, jolla on vuosien kokemus hanketyöstä, järjestötyöstä, verkostotoiminnasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Uudessa tehtävässään Päivi aloittaa innokkaana ja avoimin mielin, hän uskoo yhteisöllisyyden voimaan ja elinikäiseen oppimiseen. Vapaa-aikaansa Päivi viettää mielellään perheen kanssa ulkona liikkuen ja mökkeillen. Luonto ja vuodenaikojen vaihtelu saavat Päivin hyvällä mielelle.

Lue lisää hankkeesta: https://www.yhteisokeskus.fi/yhteinenkeittio/