JYTRYn tavoitteet ja tehtävät

Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn tavoitteet ja tehtävät

Sisäinen ja ulkoinen tiedotus

  • ajankohtaisista asioista tiedottaminen

Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskeva keskustelu

  • näkökulmien avartaminen
  • yhteinen vaikuttamistoiminta

Maakunnan järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistaminen

  • yhteisten tapahtumien, koulutuksien ja yleisöluentojen aikaansaaminen
  • resurssien, hyvien käytäntöjen ja kumppaniavun jakaminen

Eri sektoreiden välisen yhteistyön edistäminen