Tavoitteet ja tehtävät

Sisäinen ja ulkoinen tiedotus

  • ajankohtaisista asioista tiedottaminen
  • tapahtumien, koulutuksien ja yleisöluentojen päällekkäisyyksien ennaltaehkäiseminen

Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskeva keskustelu

  • näkökulmien avartaminen
  • yhteinen vaikuttamistoiminta

Maakunnan järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistaminen

  • yhteisten tapahtumien, koulutuksien ja yleisöluentojen aikaansaaminen
  • resurssien, hyvien käytäntöjen ja kumppaniavun jakaminen

Eri sektoreiden (yhdistys – kunta/valtio – yksityinen) välisen yhteistyön edistäminen