Maahanmuuttajanuoret 360

Maahanmuuttajanuoret 360 –hankkeen tavoitteena on luoda nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen tähtäävä toiminta- ja palvelukonsepti Poriin.

Hankkeen aikana:

1. Luodaan menetelmä siihen, kuinka maahanmuuttajanuoret tavoitetaan ja kuinka heidät voidaan ohjata hankkeen päävastuun kantavien järjestöjen pariin.

2. Varmistetaan nuorille riittävä ohjaus, neuvonta ja välittävän aikuisen tuki.

3. Rakennetaan malli siihen, kuinka maahanmuuttajanuorten osaaminen ja motivaatio kartoitetaan ja saadaan aikaan pysyvä kartoitustyökalu nuorten tulevaisuussuunnitelmien tukemiseen.

4. Suunnitellaan yhteistyössä menettelytavat ja malli siihen, kuinka nuoret ohjataan

  • harrastusten ja mielekkään tekemisen pariin
  • toisten seuraan ja kaverisuhteisiin
  • koulutuksen pariin
  • työn ja työharjoittelun piiriin

5. Konseptoidaan uusi toiminta- ja palvelukonsepti ja luodaan malli toiminnan vaikuttavuuden seurantaan.

Maahanmuuttajanuoret 360 -hanketta tehdään yhteistyössä nuorten kanssa. He osallistuvat sekä hankkeen suunnitteluun että hyötyvät sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Kiinnostaako yhteistyö? Haluatko jakaa tietosi ja kokemuksesi? Ota yhteyttä!

Lisätietoja Kirsi Paavilainen kirsi.paavilainen (ät) yhteisokeskus.fi / 044 – 744 4181

 

Maahanmuuttajanuoret 360 -hanketta (2017-2018) rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

AVI_lounais-suomi