Yhteinen tulevaisuus

Yhteinen tulevaisuus

Satakunnan yhteisökeskus julkaisusarja 1/2018

Yhteinen tulevaisuus on Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisusarjan ensimmäinen numero. Aviisin on tarkoitus ilmestyä aluksi 3 – 4 kertaa vuodessa. Haluamme koota yhteiseen käyttöömme tietoa Satakunnan ja satakuntalaisten elämästä ja hyvinvoinnista, järjestöjen, oppilaitosten ja julkisyhteisöjenkin työstä ja hankkeista asukkaiden parhaaksi ja maakunnan elinvoiman edistämiseksi.

Tavoitteena on koota kiinnostava paketti niin ajankohtaisista asioista kuin vähän kauaskantoisemmistakin visioista keskustelun ja yhteisen kehittämistyön aihioiksi. Onnistuessaan julkaisu paitsi virittää keskustelua, tuo myös ideoita parastettavaksi. Siinä pyritään antamaan tilaa ajatuksille ja mielipiteille sekä rohkaisemaan ja kannustamaan aktiiviseen kumppanuuteen.

Lukijalle: Milja Karjalainen & Aulis Laaksonen: Yhteinen tulevaisuus lukijalle

Artikkelit:

Maria Kaisa Aula, Päivi Laajala & Ritva Pihlaja: Yhteistyö ja kumppanuudet tulevaisuuden kuntayhteistyön rakentajana

Kirsi Paavilainen & Tom Tarvainen: Kohti koko nuoren näkemistä
– Maahanmuuttajanuoret 360 -hankkeen raportti

Sanna Paala, Tom Tarvainen & Milja Karjalainen: Me-talossa rakennetaan nuorten parempaa huomista

Verkkojulkaisu: Yhteinen tulevaisuus – Satakunnan yhteisökeskus julkaisusarja 1/2018

Lisätietoja:

Milja Karjalainen
Toiminnanjohtaja
Satakunnan yhteisökeskus, Porin me-talo
Otavankatu 3 28100 Pori
044 5296803
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi
Twitter: @miljkarj @yhteisokeskus @metalopori