Vammaisjärjestöjä

Vammaisjärjestöjä

Satakunnan alueen vammaisjärjestöjä

Invalidiliiton Satakunnan paikallisyhdistykset www.invalidiliitto.fi

Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt KaSeVa ry www.kasevary.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Satakunnan Tukipiiri www.tukiliitto.fi/tukipiiri/satakunnan-tukipiiri

Kuuloliitto ry:n Satakunnan paikallisyhdistykset https://www.kuuloliitto.fi/yhdistykset/

Kuurojen liitto www.kuurojenliitto.fi

Leijonaemot ry www.leijonaemot.fi

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry https://www.lsly.fi/

Avustajakeskus (Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry) https://www.avustajakeskus.fi/

Polioinvalidit ry, Satakunnan osasto https://www.polioliitto.com/polioinvalidit/files/satakunta.html

Porin Sairaus- ja tapaturmainvalidit ry http://www.tsil.fi/jasenyhdistykset/porin-sairaus-ja-tapaturmainvalidit-ry/

Porin Seudun CP-yhdistys https://www.cp-liitto.fi/cp-yhdistykset/porin_seutu

Rauman Seudun Tules ry/Rauman järjestötalo https://www.raumanseuduntules.fi/

Satakunnan Aivovammayhdistys ry https://aivovammayhdistykset.fi/skavy/

Satakunnan AVH-yhdistys ry https://satakunnanavhyhdistys.aivoliitto.fi/

Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry https://satakunnanklt.yhdistysavain.fi/

Satakunnan Näkövammaiset ry http://www.satakunnannakovammaiset.fi/

Satakunnan SAMDY ry http://www.samdy.info/
Autismin kirjon henkilöiden, AD/HD-tyyppisiä toimintahäiriöitä, kielellisiä erityisvaikeuksia ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdistys 

Lisätietoja:

Milja Karjalainen

Satakunnan yhteisökeskus