Potilasjärjestöjä

Potilasjärjestöjä

Satakunnan alueen potilasjärjestöjä

Satakunnan Sydänpiiri ja paikalliset Sydänyhdistykset https://www.sydan.fi/satakunta/

Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja paikallisosastot https://www.satakunnansyopayhdistys.fi/

Satakunnan Omaishoitajat ry https://www.sataomaishoitajat.fi/

Harjavallan Seudun Reumayhdistys ry https://harjavallanseudunreuma.reumaliitto.fi/

Porin Seudun Reumayhdistys ry http://porinseudunreumary.com/

Porin Seudun Diabeetikot ry https://www.porinseudundiabeetikot.fi/

Huittisten Seudun Diabetesyhdistys ry https://huittistenseudundiabetes.fi/

Kankaanpään Seudun Diabetesyhdistys ry https://www.diabetes.fi/yhteiso/jasenyhdistykset/paikallisyhdistysten_infosivut/kankaanpaa

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry https://www.raumanseudundiabetes.com/

Huittisten-Sastamalan Hengitysyhdistys ry https://www.hengitysyhdistys.fi/huittinensastamala

Porin Seudun Hengitysyhdistys ry https://www.hengitysyhdistys.fi/porinseutu

Kankaanpään Seudun Hengitysyhdistys ry https://www.hengitysyhdistys.fi/kankaanpaanseutu

Rauman Hengitysyhdistys ry https://www.hengitysyhdistys.fi/raumanseutu

Porin Seudun Muistiyhdistys ry https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/porin-seudun-muistiyhdistys/etusivu

Kankaanpään Seudun Muistiyhdistys ry https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/kankaanpaan-seudun-muistiyhdistys-ry

Rauman Seudun Muistiyhdistys ry https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/muistiyhdistys-lahellasi/muistiyhdistykset/rauman-seudun-muistiyhdistys/rauman-seudun-muistiyhdistys-ry

Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry https://www.parkinsonpori.fi/

Rauman Seudun Parkinson ry https://www.parkinson.fi/rauman-seudun-parkinson-ry

Rauman Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry https://raumanseudunallergiajaastmayhdistys.allergia.fi/

Satakunnan Allergia- ja astmayhdistys ry http://sata-allergia.fi/

Rauman Seudun Epilepsiayhdistys ry https://www.epilepsia.fi/web/rauman-seutu/etusivu

Satakunnan Epilepsiayhdistys ry https://www.epilepsia.fi/web/satakunta/etusivu

Rauman Seudun Keliakiayhdistys ry https://rauma.keliakiayhdistys.fi/

Porin Seudun Keliakiayhdistys ry http://www.porinseudunkeliakiayhdistys.fi/

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry https://neuroliitto.fi/yhdistykset/paikallisyhdistykset/rauman-seudun-ms-yhdistys/

Satakunnan Neuroyhdistys ry https://neuroliitto.fi/yhdistykset/paikallisyhdistykset/satakunnan-neuroyhdistys/

Satakunnan Psoriasisyhdistys ry https://psori.fi/psoriasisyhdistykset/satakunnan-psoriasisyhdistys-ry/

Rauman Seudun Psoriasisyhdistys ry https://psori.fi/psoriasisyhdistykset/rauman-seudun-psoriasisyhdistys-ry/

Rauman Seudun Selkäyhdistys ry www.selkakanava.fi

Satakunnan Selkäyhdistys ry

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry https://kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/satakunnan-kilpirauhasyhdistys-ry/

Satakunnan Meniere-yhdistys ry https://www.suomenmeniereliitto.fi/paikallistoiminta/satakunnan-meniere-yhdistys/

Satakunnan Munuais- ja maksayhdistys ry https://www.muma.fi/#a5b2ad6e

Satakunnan Uniyhdistys ry www.uniliitto.fi

Suomen Kipu ry http://www.suomenkipu.fi/aluejaostot/vertaistukiryhmat/pori/

Suomen MG-yhdistys ry/ Satakunnan MG-kerho https://www.suomenmg-yhdistys.fi/preview/etusivu/paikallisyhdistykset

Suomen Nivelyhdistys ry, Porin Nivelpiiri https://nivel.fi/paikallinen-toiminta/satakunta/pori.html

Sydänlapset ja -aikuiset ry, Satakunnan alueosasto https://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/alueosastot-ja-valtakunnalliset-ryhmat/satakunta

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry https://www.simpukka.info/

Satailco ry.  ja http://finnilco.fi/jasenille/jasenyhdistykset/satailco/

Lisätietoja

Milja Karjalainen

 

Satakunnan yhteisökeskus