Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Hoivatuki ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys Porin seudulla. Yhdistys on perustettu jo vuonna 1957. Syyskuussa 2013 yhdistys vaihtoi nimekseen Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistys tiedottaa tarkemmin toiminnastaan jäsenkirjeissään.

Yhdistyksen tavoitteena on tukea kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu:

  • kokemusten jakaminen
  • edunvalvonta
  • virkistäytyminen
  • yhteistyö muiden paikallisten yhdistysten ja niin julkisen kuin yksityisen sektorin kanssa

Yhdistys pyrkii järjestämään vertaistukea ja virkistystä kaikille jäsenperheilleen.

Yhdistys järjestää:

  • retkiä
  • teemailtoja
  • ryhmiä
  • Läheisten perhekerhoa

Jäseneksi liittyminen:

Yhdistyksen jäseneksi liittymällä olet samalla mukana valtakunnallisen vammaisjärjestön Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n  toiminnassa. Yhdistyksen jäsenet saavat valita itselleen jäsenlehden, joka on joko Tukiviesti tai selkolehti Leija.

Jäsenhakemuksen voi täyttää sähköisesti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sivuilta tai ottaa suoraan yhteyttä yhdistykseen.Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat kehitysvammaisten, heidän perheiden ja läheisten tukemisen tärkeäksi.

Yhteystiedot ja tiedustelut:

  • porinkvt@gmail.com
  • Sihteeri Kati Halinen, kamhalin@outlook.com