Päihde- ja mielenterveysjärjestöjä

Satakunnan alueen päihde- ja mielenterveysjärjestöjä

A-Klinikkasäätiö https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/kokemaki/a-klinikka-kokemaki

FinFami Satakunta ry https://www.finfamisatakunta.fi/
Mielenterveysomaisten yhdistys

Harjavallan A-Kilta ry https://a-kiltojenliitto.fi/tapahtumapaikat/harjavallan-a-kilta/

Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry http://porinhyvis.fi/

Irti Huumeista ry https://irtihuumeista.fi/

KRIS-Satakunta ry https://kris.fi/kris-satakunta-ry/
Yhdistys tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville

Lounais-Suomen Syli ry https://www.syliin.fi/

Syömishäiriöliiton alueyhdistys

Porin A-Kilta ry https://www.a-kiltapori.fi/

Porin Sininauha ry http://www.porinsininauha.fi/
Yhdistys tarjoaa tukea ja palveluita vaikeassa elämäntilanteessa oleville

Rauman MTY Friski Tuult ry https://www.friskituult.fi/

Rauman Seudun Katulähetys ry https://www.raumanseudunkatulahetys.fi/

MIELI Länsirannikon mielenterveys ry https://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/

MIELI Satakunnan mielenterveys ry http://www.satamieli.com/

MIELI Tukitalo mielenterveys ry https://www.mielenterveysseurat.fi/tukitalo/

Surunauha ry https://surunauha.net/

Yhdistys tarjoaa tukea läheisen itsemurhan kokeneille

Tukiranka ry https://www.tukiranka.fi/
Yhdistys tarjoaa palveluita mielenterveyskuntoutujille

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry https://aima.fi/

VAK ry – Kankaanpään A-koti https://vakry.fi/

Lisätietoja:

Milja Karjalainen

 

Satakunnan yhteisökeskus