Satakuntalaisten hyväksi

Satakuntalaisten hyväksy Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2021

Vahva ja vakaa kansalaisyhteiskunta perustuu luottamukseen ja aitoon osallisuuteen, jossa kaikkien tiedot, taidot ja kokemukset ovat arvokkaita. Järjestötyöllä kansalaistoiminnan kanavana ja osallisuuden edistäjänä on ollut tärkeä rooli suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana ja myös turvallisuuden ja yhteisen identiteetin vahvistajana koko itsenäisyytemme ajan. Järjestöillä on vahva rooli myös palvelujen kehittäjänä ja innovoijana. Järjestöt edistävät keskustelua, joka perustuu tietoon, kokemukseen ja ymmärrykseen paikallisista ja kansallisista oloista ja tavoitteista. Suomalaista kansalaisyhteiskuntaa arvostetaan sen vuoksi myös kansainvälisesti. Satakunnan yhteisöt edistää moniäänistä keskustelua ja järjestöjen toimintaedellytyksiä jakamalla tietoa ja kouluttamalla järjestöväkeä. Myös tällä laajasti leviävällä julkaisusarjalla on oma roolinsa, mutta kaikkein palkitsevinta on koettu onnistuminen tuhansissa järjestöissä kautta maakunnan.

Tämä vuoden 2021 ensimmäinen julkaisu tarjoaa tietoa ja näkökulmia Satakunnan vanhusneuvoston toiminnasta. Neuvosto on Suomen ensimmäisen maakunnallinen toimija ja siksi myös tulevien hyvinvointialueiden kannalta kiinnostava toimija.

Satakunnassa vuoden 2020 alusta toimineella järjestöjen neuvottelukunnalla on ollut työntäyteinen ja innostava ensimmäinen kausi takanaan. Haluammekin korostaa myös sen merkitystä järjestöjen yhteisenä vaikuttamiselimenä.

Loppuvuodesta ilmestyvässä seuraavassa julkaisussa kuvataan ensimmäistä kertaa kattavasti Satakunnan järjestöjen toimintaa syksyllä 2021 toteutettavan järjestökyselyn pohjalta. Se on paitsi kiinnostavaa, myös tärkeää tietoa, kysely ja sen tulokset tulevat toimimaan pohjana monenlaiselle kehittämistyölle, niin järjestöissä kuin sidosryhmäyhteistyössäkin.

Hyvää kesää ja innostavia lukuhetkiä!

Aulis Laaksonen, puheenjohtaja
Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja
Satakunnan yhteisökeskus

Koko julkaisu

Satakuntalaisten hyväksi – Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2021 (pdf)

Satakuntalaisten hyväksi – Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 1/2021 (verkkojulkaisu)

Artikkelit

Hanna Ruohola, Satakunnnan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja
Jouni Joensuu, Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
Tuula Rouhiainen-Valo, Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan jäsen ja sote-työryhmän puheenjohtaja
Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan ensimmäinen vuosi

Anu Louhelainen
Voi ku tälläista olis ollu jo silloin, kun mä olin nuori…vois olla et elämä olis ihan toisin ny…

Päivi Erkko, hankevastaava, Yhteinen keittiö -hanke, Satakunnan yhteisökeskus 
Saija Kivi, aluekoordinaattori Fructus-hanke, Rauman Seudun Katulähetys / Porin Sininauha
Ruoka-apu ja mielekäs tekeminen osana sosiaalista kuntoutusta – mahdollisuuksia myönteisen kehityssuunnan löytymiseen, kokemuksia Porista

Ulla Koivula, sihteeri, Satakunnan vanhusneuvosto
Satakunnan vanhusneuvoston toiminnasta

Ruoka-apu Satakunta -hanke 2020-2021
Laaja-alaista ruoka-avun kehittämistä koko Satakunnan alueella

Susanna Lehtimäki, toiminnanjohtaja, Satakunnan Sydänpiiri ry
Verkkopuntarin matka kohti tulevaisuuden sote-keskusta

Lisätietoja

Milja Karjalainen

Satakunnan yhteisökeskus www.yhteisokeskus.fi