Järjestöt sydän kunta

Järjestö <3 kunta

– Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 1 / 2020

Satakunnassa on tehty merkittävää työtä julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön edistämiseksi viime vuosina. Tämä on ollut mahdollista, koska Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen aikana järjestöt haluttiin todella mukaan valmisteluun Satakunnassa. Toinen tärkeä edellytys on ollut järjestöjen valmius yhteistyöhön ja olemassa olleet verkostot, mm. Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY. Tärkeänä mahdollistajana tälle työlle on ollut STEA:n vuonna 2017 käynnistynyt Järjestö 2.0 – avustusohjelma ja sen Satakunnan hanke Järjestöjen Satasote, jonka avulla on mm. muodostettu vuoden 2020 alusta toimintansa käynnistänyt järjestöjen neuvottelukunta. Maakuntavalmistelun päätyttyä katse kääntyi aiempaa vahvemmin kuntien ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseen. 

Rakenteiden ja verkostojen luomisen täytyy perustua aina yhteiselle tavoitteelle. Ihmisten ja alueiden hyvinvoinnin edistäminen on järjestöjen ja kuntien yhteistyön yleinen tavoite. Esiin nousevat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukeminen, alueiden elinvoiman lisääminen ja terveyden edistäminen. Satakunnan yhteisökeskuksella on ollut vuodesta 2018 saakka kumppanuussopimus Porin kaupungin kanssa. Yhteisökeskus ja Pori hakevat keskinäisen yhteistyönsä lisäksi uusia konkreettisia tapoja yhdessä muiden yhdistysten kanssa ihmisten auttamiseksi, järjestötoiminnan tukemiseksi sekä osallisuuden edistämiseksi. 

Tässä julkaisussamme haluamme tuoda esiin satakuntalaista kunta-järjestöyhteistyötä eri näkökulmista. Julkaisun yksityiskohtana on kesän 2019 SuomiAreenan kävijöiltä kerättyjä rakkaudentunnustuksia järjestöille. 

Antoisia lukuhetkiä!

Milja Karjalainen, toiminnanjohtaja & Aulis Laaksonen, hallituksen puheenjohtaja
Satakunnan yhteisökeskus
Lukijalle

Satakunnan yhteisökeskus julkaisusarja 1/2020

Artikkelit:

Jaana Tuomela 
Vaikuttavaa! Satakunnan järjestöstrategia 2035 muutosta ohjaamassa

Ulla Jäntti 
Järjestö–kunta-yhteistyötä Satakunnassa – Näkökulmia Satakunnan yhteisökeskuksen Kuntakaffe(e)t -kiertueelta keväällä 2019

Järjestö-kunta-yhteistyötä Satakunnassa haastattelussa Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Järjestö-kunta-yhteistyötä Satakunnassa haastattelussa Rauman Seudun Katulähetys ryn toiminnanjohtaja Janne Rantala

Järjestö-kunta-yhteistyötä Satakunnassa haastattelussa Huittisten kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnittelija Helena Katainen

Järjestö-kunta-yhteistyötä Satakunnassa haastattelussa Leader Karhuseutu ryn toiminnanjohtaja Reijo Siltala

Järjestö-kunta-yhteistyötä Satakunnassa haastattelussa Karvian kunnan liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi

Hanna Ruohola 
Kuntakohtaiset yhdistysohjelmat

Elli-Mari Sulonen & Sirpa Kynäslahti 
Hyvinvointia, osallisuutta ja elinvoimaa tehdään yhdessä

Verkkojulkaisu

Koko verkkojulkaisu:  Järjestö (sydän) kunta – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 1/2020

Satakunnan yhteisökeskuksen edelliset julkaisut:
Satakunnan yhteisökeskus julkaisut

Lisätietoja

Milja Karjalainen

 

Satakunnan yhteisökeskus