Haku auki: Yhdistysten rahoituksen tuki

Satakunnan yhteisökeskuksen yhtenä perustehtävänä on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä ja edistää niiden toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Vuonna 2024 käynnistämme yhdistysten rahoituksen tuki – prosessin.

Kenelle? Satakunnassa toimiville, aktiivisille yhdistyksille, jotka haluaisivat laajentaa toimintaansa esim. jonkin ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ensisijaisesti yhdistyksille, joilla ei vielä ole palkattua henkilöstöä. Yhdistyksille, joiden tehtävänä on tavalla tai toisella edistää maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tai tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Mitä tarjoamme? Yhdistykselle maksuttoman prosessin, jonka aikana: autamme hiomaan hanke/toimintaideoita, jalostamaan niitä mahdollisesti rahoitushakemuksiksi ja tarvittaessa tuemme uuden rahoituksen hallinnoinnissa. Mukana työssä Yhteisökeskuksen asiantuntijoiden lisäksi muita rahoituksen asiantuntijoita.

Mitä edellytämme? Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan toimielimen vahvaa sitoutumista prosessiin ja toiminnan kehittämiseen, hyvin hoidettua hallintoa ja innostunutta kehittämisotetta. Yhdistyksen edustajien aktiivista osallistumista prosessin eri vaiheisiin.

Miten mukaan? Kun yhdistyksen hallitus tai vastaava toimielin on päättänyt hakeutua mukaan, täytetään sähköinen hakulomake, 15.3.2024 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/31AC79A7D708807E Kaikkiin mukaan hakeneisiin yhdistyksiin ollaan yhteydessä 31.3. mennessä.

Lisätietoja:

Milja Karjalainen

Toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus

044 5296803/milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi