Satakunnan yhteisökeskus julkaisuja 2/2022 – Järjestöt ja asiakas

Järjestötoiminta lähtee ihmisistä. Sitä ohjaa jäsenistön tahto ja toiveet, tarve kumpuaa kohderyhmästä tai niistä muutoksista, joita toimintaan osallistuvat haluavat saada aikaan. Järjestötoiminta tuo myös esiin ihmisten äänen. Ääni voi olla laajasti koko kohderyhmän tai joskus myös yksittäisen ihmisen, vaikkapa kokemustoimijan. Järjestötoimintaa myös tehdään ihmisille. Ihmisille jotka tarvitsevat apua, haluavat harrastuksen, haluavat vaikuttaa tai tavata muita ja osallistua. Vuoden 2022 toisen julkaisumme aiheena on Järjestöt ja ihmiset. Olemme halunneet nostaa esiin satakuntalaisten järjestöjen toiminnan parissa olevien ihmisten äänen ja kokemukset järjestötoiminnasta. Antoisia lukuhetkiä!

Koko julkaisu on luettavissa: http://www.yhteisokeskus.fi/julkaisut