Älykäs tulevaisuus

Älykäs tulevaisuus
Satakunnan yhteisökeskus julkaisusarja 2/2018

Älykäs tulevaisuus on Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisusarjan toinen numero. Tavoitteena on koota kiinnostava paketti niin ajankohtaisista asioista kuin vähän kauaskantoisemmistakin visioista keskustelun ja yhteisen kehittämistyön aihioiksi. Onnistuessaan julkaisu paitsi virittää keskustelua, tuo myös ideoita parastettavaksi. Julkaisussa pyritään antamaan tilaa ajatuksille ja mielipiteille sekä rohkaisemaan ja kannustamaan aktiiviseen kumppanuuteen.

Tämän vuoden 2018 toisen julkaisun teemaksi olemme valinneet älykkään tulevaisuuden. Satakunnan yhteisökeskuksen rooli maakunnallisena järjestöjen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön rakentajana tarjoaa merkittävän näköalapaikan, josta käsin olemme tässä julkaisussa vastaamassa kysymykseen ”Mitä tulisi tehdä?”. Näkemyksemme älykkäästä tulevaisuuden rakentamisesta tiivistyy kolmen teemaan: Tiedolla johtaminen, yhteistyö ja teknologian hyödyntäminen.

Antoisia lukuhetkiä!

 

Lukijalle: Milja Karjalainen & Aulis Laaksonen: Älykäs tulevaisuus – Lukijalle

Artikkelit:

Ilkka Halava: Älykkäämpi ympäristö, viisaampi työ, terveempi ihminen

Sanna Paala & Ulla Jäntti: Me-talo Pori: Raportti porilaisten nuorten haastatteluista

Milja Karjalainen, Jari Suvila, Markku Kivinen, Tiina Savola & Riitta Hanka:
Maakunta tarvitsee sidosryhmiään

Verkkojulkaisu: Älykäs tulevaisuus – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 2 / 2018
Koko julkaisu pdf: Älykäs tulevaisuus – Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisuja 2/2018

Lisätietoja:

Satakunnan yhteisökeskus
Milja Karjalainen
toiminnanjohtaja
p. 044 529 6803
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi

Satakunnan yhteisökeskus logo jpg_1000px