Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke

Maahanmuuttajanuoret 360

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

TAVOITTEET

Maahanmuuttajanuoret 360 –hankkeen tavoitteena on  luoda nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen tähtäävä toiminta- ja palvelukonsepti Poriin.

Tavoitteet voidaan tarkentaa neljään toimenpidekokonaisuuteen:

Toimintavuosi 2017

  1. Luodaan menettelytavat siihen, kuinka maahanmuuttajanuoret tavoitetaan ja kuinka heidät voidaan ohjata hankkeen päävastuun kantavan järjestön (Satakunnan yhteisökeskus) pariin.
  1. Toteutetaan vähintään 50 nuorten haastattelut, jotta saadaan tarkempi kuva heidän elämästään Porissa, heidän odotuksistaan ja toiveistaan sekä kokemuksistaan palveluista. Palautteen pohjalta muotoillaan nuorille paremmat palvelut.

Toimintavuosi 2018

  1. Suunnitellaan nuorten palautteen, kokemusten ja ideoiden pohjalta menettelytavat ja mallit siihen, kuinka nuoria voidaan ohjata
  • harrastusten ja mielekkään tekemisen pariin
  • toisten seuraan ja kaverisuhteisiin
  • koulutuksen pariin
  • työn ja työharjoittelun piiriin
  1. Konseptoidaan uusi toiminta- ja palvelukonsepti ja luodaan malli toiminnan vaikuttavuuden seurantaan

 

KOHTI KOKO NUOREN NÄKEMISTÄ: 
RAPORTTI PORILAISTEN MAAHANMUUTTAJANUORTEN KOKEMUKSISTA

Porissa on haastateltu vuoden 2017 aikana 56 maahanmuuttajataustaista nuorta. Nuoret kertoivat avoimesti elämästään ja tuottivat runsaasti ideoita siihen, kuinka kaupunkia ja sen palveluita tulisi heidän mielestään kehittää. Haastattelun tulokset voidaan tiivistää kuuteen ydinkohtaan:

1. Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kielen oppimiseen
2. Nuoret kaipaavat luotettavia ja välittäviä aikuisia rinnalleen
3. Nuoret haluavat lisää tekemistä ja mahdollisuuksia vapaa-aikaan
4. Opintoihin olisi saatava lisää joustavuutta ja kouluaikojen ulkopuolista tukea
5. Nuoret haluavat töihin ja he arvostaisivat pieniäkin työkokemuksia
6. Nuoret tarvitsevat myös monipuolisempaa tukea arkeen ja jaksamiseen.

Raporttiin pääset tutustumaan täällä Kohti koko nuoren näkemistä

Siiloista kokonaisuuteen -nuorisoseminaarin esitys 9.2.2018: Maahanmuuttajanuoret 360

Maahanmuuttajanuoret 360 -hanketta tehdään yhteistyössä nuorten kanssa. He osallistuvat sekä hankkeen suunnitteluun että hyötyvät sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke toiminta 2018 http://www.yhteisokeskus.fi/maahanmuuttajanuoret360toiminta/

Lisätietoja

Milja Karjalainen

Maahanmuuttajanuoret 360 -hanketta (2017-2018) rahoittaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

AVI_lounais-suomi