Kokemustoiminta

Satakunnan Kokemustoiminta-ohjausryhmä koordinoi kokemustoimintaa alueellaan. Lisäksi ohjausryhmä tavoittelee maakuntaan mm. kokemustoimintaan liittyvää yhteistyötä ja yhteistä viestintää sekä tarpeeseen vastaavaa kokemustiedon tarjontaa
Kokemustoiminta-ohjausryhmä 2017 – 2018

Ohjausryhmän suositus verollisesta palkkiosta (tilaajan ja kokemustoimijan välinen sopimus)
30 – 45 min luento 30 e + matkakulut Valtion matkustussäännön mukaisesti
2 – 3 h kokous / työryhmä 20 e + matkakulut Valtion matkustussäännön mukaisesti
1 h ryhmänohjaus 15 e + matkakulut Valtion matkustussäännön mukaisesti

POTILAS- JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN KOKEMUSTOIMINTA
Koulutettu pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä kertoo kokemustarinansa ja välittää kokemustietonsa
Etsi koulutettua kokemustoimijaa Kokemustoimijarekisteristä
Tutustu valtakunnalliseen Kokemustoimintaverkostoon

PORIN PERUSTURVAN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTA
Kysy mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista / neuropsykologisista erityispiirteistä
kokemusta omaavaa koulutettua kokemusasiantuntijaa
Sinikka Koskela sinikka.o.koskela (ät) pori.fi / 044 – 701 3294
Jaana Glade-Lehtimäki jaana.glade-lehtimaki (ät) pori.fi / 044 – 701 7640

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN PSYKIATRIAN KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTA
Koulutettu kokemusasiantuntija toimii ammattilaisen kanssa potilaan kohtaamista edistäen
Sirkku Tyni sirkku.tyni (ät) satshp.fi / 044 – 707 4450

Tutustu myös Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n toimintaan

Lisätietoja Jaana Tuomela jaana.tuomela (ät) yhteisokeskus.fi / 044 – 529 8679