Järjestöjen Satasote – Järjestö 2.0: mukana muutoksessa

Elokuussa 2017 Satakunnan yhteisökeskuksessa alkanut hanke Järjestöjen Satasote kuuluu SOSTEn  (Suomen sosiaali- ja terveys ry:n) koordinoimaan valtakunnalliseen Järjestö 2.0: mukana muutoksessa –ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa. Hanke rahoitetaan entisen Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista.

Järjestöjen Satasote -hankkeen osa-alueet:

  • Järjestöjen ja tulevan maakunnan välisen yhteistyörakenteen luominen
  • Järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyörakenteen luominen
  • Järjestötoiminnan kehittäminen vastaamaan maantieteellisesti, sisällöllisesti ja toimintamuodoiltaan alueen väestön tarpeisiin
  • Hankkeessa luotavien rakenteiden jatkuvuuden varmistaminen

Hankkeen tuella kehitetään ja innovoidaan alueellista järjestötoimintaa vastaamaan maantieteellisesti, sisällöllisesti ja palvelumuotoilultaan alueen väestön tarpeisiin. Tavoitteena on, että järjestöt toimivat monimuotoisena älykkäänä verkostona kumppaneidensa kanssa ja pystyvät vastaamaan toiminnallaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin.

Hankkeen toiminta-aika on elokuu 2017 – joulukuu 2020.

Järjestöjen Satasote

Järjestöjen Satasote / Järjestö 2.0

Lisätietoja mielellään antavat:

Heli Väisänen
hankekoordinaattori
044 241 3793
heli.vaisanen (ät) yhteisokeskus.fi
Twitter: @HeliVaisanen

Marika Westergård
viestinnän asiantuntija
044 242 9641
marika.westergard (ät) yhteisokeskus.fi
Twitter: @WestergardM

Facebook: @satakunnanyhteisokeskus
Twitter:@yhteisokeskus
Instagram:@satakunnanyhteisokeskus
#yhteisökeskus #järjestöt #järjestö2 #JYTRY

Löydät meidät myös WhatsAppista.

Järjestöjen Satasote
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa
Satakunnan yhteisökeskus
Käyntiosoite: Otavankatu 3, 28100 Pori
Postiosoite: Isolinnankatu 16, 28100 Pori