FC Musa 360 – kevätkausi käynnistyy

Harjoitukset ovat jatkossa keskiviikkosin klo 16.30–18.00 Kaarisillan koululla.
Toiminta on suunnattu erityisesti maahan muuttaneille nuorille, mutta avointa kaikille.

Harjoitukset myös hiihtolomaviikolla ke 21.2 alkaen klo 16.30.

Paikka: Kaarisillan koulu
Jokisillantie 1, 28190 Pori
Sisäänkäynti koulun takaovesta.

Tervetuloa mukaan kaikki jalkapallosta innostuneet 13–29-vuotiaat nuoret!
Harrastus on maksuton.

FC Musa 360
Lisätietoja:

Satakunnan yhteisökeskus
Maahanmuuttajanuoret 360 –hanke
Projektityöntekijä
Kirsi Paavilainen
kirsi.paavilainen@yhteisokeskus.fi
p. 044 744 4181

 

Kohti koko nuoren näkemistä –raportti porilaisten maahanmuuttajanuorten kokemuksista

TIEDOTE 9.2.2018

Kohti koko nuoren näkemistä –raportti porilaisten maahanmuuttajanuorten kokemuksista

Satakunnan yhteisökeskuksen hallinnoima ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoittama Maahanmuuttajanuoret 360 –hanke on kerännyt lähes 60 maahanmuuttajataustaisen nuoren kokemuksia elämästään Porissa. Kohti koko nuoren näkemistä -raportti julkaistaan 9.2.2018 Siiloista kokonaisuuteen –nuorisoseminaarissa Porissa.

Maahanmuuttajanuoret 360 – hankkeen tavoitteena on kartoittaa maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksia elämästä, palveluista ja tuen tarpeista. Nuoret kertoivat avoimesti elämästään ja tuottivat runsaasti ideoita siihen, kuinka kaupunkia ja palveluita tulisi heidän mielestään kehittää. Haastattelun tulokset voidaan tiivistää kuuteen ydinkohtaan:

  1. Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kielen oppimiseen
  2. Nuoret kaipaavat luotettavia ja välittäviä aikuisia rinnalleen
  3. Nuoret haluavat lisää tekemistä ja mahdollisuuksia vapaa-aikaan
  4. Opintoihin olisi saatava lisää joustavuutta ja kouluaikojen ulkopuolista tukea
  5. Nuoret haluavat töihin ja he arvostaisivat pieniäkin työkokemuksia
  6. Nuoret tarvitsevat myös monipuolisempaa tukea arkeen ja jaksamiseen

Nuorten ideoiden pohjalta Poriin ollaan rakentamassa uudenlaista, kokonaisvaltaisempaa ja vaikuttavampaa palveluvalikoimaa. Tämä onnistuu parhaiten julkisen sektorin, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyöllä. Kohti koko nuoren näkemistä -raportissa kuvataan, millaisia uusia palveluita ja palvelukokeiluja on jo käynnistetty sekä millaisia uusia avauksia valmistellaan parhaillaan.

Raportin kirjoittajat Kirsi Paavilainen ja Tom Tarvainen korostavat, että Porissa, kuten muuallakin Suomessa nuorten palvelut ovat sirpaloituneet. Tämä näkyy nuorten vaikeudessa tunnistaa ja löytää palvelut. Myöskään ammattilaiset eivät riittävästi hahmota, mihin he ottaisivat yhteyttä oman organisaationsa ulkopuolella. Näistä syistä palveluiden yhteiskoordinointiin tulisi luoda selkeä rakenne.

Kohti koko nuoren näkemistä -raportti on osa Satakunnan yhteisökeskuksen julkaisua 1/2018, joka on kokonaisuudessaan ladattavissa: http://www.yhteisokeskus.fi/julkaisu/

Lisätietoja:

Satakunnan yhteisökeskus
Kirsi Paavilainen
Projektityöntekijä
Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke
p. 044 744 4181
kirsi.paavilainen@yhteisokeskus.fi
http://www.yhteisokeskus.fi/360-hanke/

Satakunnan yhteisökeskus
Milja Karjalainen
Toiminnanjohtaja
p. 044 529 6803
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi

Twitter: @yhteisokeskus #nuorisoseminaari #satakunta
Facebook: @satakunnanyhteisokeskus
Instagram: @satakunnanyhteisokeskus

 

 

Minun Satakuntani -osallisuuskysely

Minun Satakuntani banneri

Miten sinä haluaisit vaikuttaa maakuntasi asioihin?

Osallistu verkkokyselyyn ja kerro se meille.  Etsimme vaikuttamisen ja osallisuuden tapoja.

Verkkokyselyllä kartoitetaan satakuntalaisten näkemyksiä ja ideoita, miten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat maakunnassamme ja miten niitä halutaan kehittää tulevaisuudessa. Kyselyyn voi vastata nimettömästi, mutta kaikkien yhteystietojensa jättäneiden kesken arvotaan 100 € lahjakortti.

Lue lisää ja osallistu kyselyyn: Minun Satakuntani -osallisuuskysely

Kiinnostaako sinua osallisuustyö maakunnassamme?

III Järjestötyöpaja

Tervetuloa eri alojen asiantuntijoiden yhteiseen työpajaan!

Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on aloittanut vuonna 2017  Järjestötyöpajojen sarjan. Kolmannessa työpajassa kehitetään tulevan maakunnan ja järjestöjen välistä yhteistyörakennetta sekä keväällä 2018 valmistuvaa maakunnallista osallisuusmallia.

Tule jakamaan näkemyksesi,

  • mitä osallisuus tarkoittaa Satakunnassa
  • miten osallisuus toteutuu maakunnassamme
  • miten osallisuutta edistetään eri alojen asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä

Lue lisää ja ilmoittaudu jo tänään:

http://www.yhteisokeskus.fi/jarjestotyopaja3/

Facebook -sivun julkaisut